Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Stan tablic ogłoszeniowych i sposób wywieszania obwieszczeń gminnych w Sołectwach

Numer: 87, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Dobra
data wpływu: 2019-11-29, data przekazania: 2019-11-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Duziak-Kowalska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-12-09