Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Komunikacja autobusowa na terenie Gminy Dobra

Numer: 85, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Dobra
data wpływu: 2019-11-28, data przekazania: 2019-11-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Magdalena Zagrodzka radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Zespół Organizacyjny, data odpowiedzi: 2019-12-16