Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

20/2021 Informacje związane z lampami solarnymi i hybrydowo-solarnymi

Numer: 149, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Dobra
data wpływu: 2021-11-24, data przekazania: 2021-11-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Katarzyna Ciurzyńska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Zespół Organizacyjny, data odpowiedzi: 2021-12-08