Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

14/2021 Zły stan techniczny słupów energetycznych w miejscowości Dołuje

Numer: 143, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Dobra
data wpływu: 2021-08-30, data przekazania: 2021-08-31

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Duziak-Kowalska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, data odpowiedzi: 2021-09-13