Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

12/2021 Zapytanie dotyczące udzielonej odpowiedzi w dniu 12.08.2021 na interpelację z dnia 31.07.2021 roku

Numer: 141, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Dobra
data wpływu: 2021-08-17, data przekazania: 2021-08-19

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Malinowski radny Razem Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Wydział do Spraw Obywatelskich, data odpowiedzi: 2021-08-31