Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

10/2021 Dołączenie do projektu "POBUDKA" mającego na celu włączenie mieszkańców, działaczy lokalnych i przedsiębiorców w proces pobudzenia lokalnego

Numer: 139, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Dobra
data wpływu: 2021-08-02, data przekazania: 2021-08-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Malinowski radny Razem Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Wydział do Spraw Obywatelskich, data odpowiedzi: 2021-08-12