Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

6/2021 Zmiana regulaminu korzystania z terenu rekreacyjnego w Wołczkowie

Numer: 135, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Dobra
data wpływu: 2021-05-21, data przekazania: 2021-05-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Katarzyna Ciurzyńska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2021-05-31