Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

5/2021 Implementacja generatora wniosków Witkac.pl do procesu naboru ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Numer: 134, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Dobra
data wpływu: 2021-04-29, data przekazania: 2021-05-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Malinowski radny Razem Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Zespół Finansowy, data odpowiedzi: 2021-05-12