Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

1/2021 Informacja dotycząca infrastruktury wodnokanalizacyjnej w Bezrzeczu

Numer: 130, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Dobra
data wpływu: 2021-01-12, data przekazania: 2021-01-13

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Katarzyna Ciurzyńska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, data odpowiedzi: 2021-01-21