Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

35/2020 Sytuacja dzierżawców stoisk Targowiska ZAN Lubieszyn

Numer: 129, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Dobra
data wpływu: 2020-12-04, data przekazania: 2020-12-11

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Katarzyna Marks radny ŁĄCZY NAS GMINA

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Zespół Finansowy, data odpowiedzi: 2020-12-22