Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

32/2020 Wykaz umów na promocję gminy zawartych w 2020 roku oraz przedstawienie strategii, planu działań oraz przyjętego systemu ewaluacji działań w zakresie promocji gminy

Numer: 126, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Dobra
data wpływu: 2020-11-20, data przekazania: 2020-11-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Malinowski radny Razem Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Zespół Organizacyjny, data odpowiedzi: 2020-12-08