Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zwiększenie ilości miejsc postojowych na rowery oraz poprawy bezpieczeństwa poprzez zakup nowego systemu monitoringu na terenie PSP w Mierzynie

Numer: 124, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2020-09-23, data przekazania: 2020-09-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Paweł Malinowski radny Razem Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Dobrej, data odpowiedzi: 2020-10-09