Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

28/2020 Chodnik na ulicy Szkolnej w Bezrzeczu

Numer: 122, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Dobra
data wpływu: 2020-06-23, data przekazania: 2020-06-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Katarzyna Ciurzyńska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, data odpowiedzi: 2020-07-02