Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

21/2020 Zasypywanie terenów podmokłych i mokradeł na terenie Gminy Dobra

Numer: 115, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Dobra
data wpływu: 2020-05-28, data przekazania: 2020-05-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Duziak-Kowalska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-06-08