Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

20/2020 Kontenery na odzież używaną

Numer: 114, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Dobra
data wpływu: 2020-05-27, data przekazania: 2020-05-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Katarzyna Ciurzyńska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Straż Gminna, data odpowiedzi: 2020-06-08