Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

19/2020 Wsparcie finansowe serwisu maszyn do szycia dla Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Dobra szyjących maseczki

Numer: 113, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Dobra
data wpływu: 2020-05-22, data przekazania: 2020-05-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Duziak-Kowalska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: Zespół Finansowy, data odpowiedzi: 2020-06-05