Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

18/2020 Oczyszczalnia ścieków w Redlicy

Numer: 112, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2020-05-14, data przekazania: 2020-05-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Lindner radny LOKALNI

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Wydział ds. Komunalnych i Inwestycji, data odpowiedzi: 2020-05-27