Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

16/2020 Prośba o zawieszenie opłat dla przedsiębiorców za wywóz śmieci

Numer: 110, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Dobra
data wpływu: 2020-03-25, data przekazania: 2020-03-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Magdalena Zagrodzka radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Zarządzanie Kryzysowe, data odpowiedzi: 2020-04-02