Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

12/2020 Zwrot należności do budżetu gminy z powodu naruszenia dyscypliny finansów publicznych

Numer: 106, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Dobra
data wpływu: 2020-03-02, data przekazania: 2020-03-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mariusz Lindner radny LOKALNI

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Zespół Finansowy, data odpowiedzi: 2020-03-16