Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

7/2020 Użytek ekologiczny Ptasi Zakątek

Numer: 101, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2020-02-06, data przekazania: 2020-02-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Duziak-Kowalska radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy

Wydział merytoryczny: Wydział Spraw Obywatelskiech i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2020-02-18