Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

6/2020 Portale internetowe

Numer: 100, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2020-02-03, data przekazania: 2020-02-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Magdalena Zagrodzka radny Inicjatywa Dla Gminy Dobra

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Dobra

Wydział merytoryczny: Zespół Organizacyjny, data odpowiedzi: 2020-02-17