Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Dobra

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na posiedzeniu "XII sesja Rady Gminy Dobra".

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
8 2 11 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Sylwia Cierpica przeciw
2 Katarzyna Ciurzyńska za
3 Monika Chomiuk przeciw
4 Tomasz Czarnota przeciw
5 Tomasz Czubara wstrzymał się
6 Monika Duziak-Kowalska za
7 Ewa Głowacka za
8 Karol Grochot przeciw
9 Władysława Gruszczyńska przeciw
10 Mariusz Lindner za
11 Mateusz Maciejewski wstrzymał się
12 Paweł Malinowski za
13 Katarzyna Marks przeciw
14 Bartłomiej Miluch przeciw
15 Maria Pizzi przeciw
16 Marcin Sobierajski przeciw
17 Halina Sromek przeciw
18 Jerzy Stachowicz przeciw
19 Magdalena Zagrodzka za
20 Janusz Zarzycki za
21 Grzegorz Żywica za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
9 1 11 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Sylwia Cierpica przeciw
2 Katarzyna Ciurzyńska za
3 Monika Chomiuk przeciw
4 Tomasz Czarnota przeciw
5 Tomasz Czubara wstrzymał się
6 Monika Duziak-Kowalska za
7 Ewa Głowacka za
8 Karol Grochot przeciw
9 Władysława Gruszczyńska przeciw
10 Mariusz Lindner za
11 Mateusz Maciejewski za
12 Paweł Malinowski za
13 Katarzyna Marks przeciw
14 Bartłomiej Miluch przeciw
15 Maria Pizzi przeciw
16 Marcin Sobierajski przeciw
17 Halina Sromek przeciw
18 Jerzy Stachowicz przeciw
19 Magdalena Zagrodzka za
20 Janusz Zarzycki za
21 Grzegorz Żywica za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
9 1 11 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Sylwia Cierpica przeciw
2 Katarzyna Ciurzyńska za
3 Monika Chomiuk przeciw
4 Tomasz Czarnota przeciw
5 Tomasz Czubara wstrzymał się
6 Monika Duziak-Kowalska za
7 Ewa Głowacka za
8 Karol Grochot przeciw
9 Władysława Gruszczyńska przeciw
10 Mariusz Lindner za
11 Mateusz Maciejewski za
12 Paweł Malinowski za
13 Katarzyna Marks przeciw
14 Bartłomiej Miluch przeciw
15 Maria Pizzi przeciw
16 Marcin Sobierajski przeciw
17 Halina Sromek przeciw
18 Jerzy Stachowicz przeciw
19 Magdalena Zagrodzka za
20 Janusz Zarzycki za
21 Grzegorz Żywica za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
9 1 11 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Sylwia Cierpica przeciw
2 Katarzyna Ciurzyńska za
3 Monika Chomiuk przeciw
4 Tomasz Czarnota przeciw
5 Tomasz Czubara wstrzymał się
6 Monika Duziak-Kowalska za
7 Ewa Głowacka za
8 Karol Grochot przeciw
9 Władysława Gruszczyńska przeciw
10 Mariusz Lindner za
11 Mateusz Maciejewski za
12 Paweł Malinowski za
13 Katarzyna Marks przeciw
14 Bartłomiej Miluch przeciw
15 Maria Pizzi przeciw
16 Marcin Sobierajski przeciw
17 Halina Sromek przeciw
18 Jerzy Stachowicz przeciw
19 Magdalena Zagrodzka za
20 Janusz Zarzycki za
21 Grzegorz Żywica za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
9 1 11 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Sylwia Cierpica przeciw
2 Katarzyna Ciurzyńska za
3 Monika Chomiuk przeciw
4 Tomasz Czarnota przeciw
5 Tomasz Czubara wstrzymał się
6 Monika Duziak-Kowalska za
7 Ewa Głowacka za
8 Karol Grochot przeciw
9 Władysława Gruszczyńska przeciw
10 Mariusz Lindner za
11 Mateusz Maciejewski za
12 Paweł Malinowski za
13 Katarzyna Marks przeciw
14 Bartłomiej Miluch przeciw
15 Maria Pizzi przeciw
16 Marcin Sobierajski przeciw
17 Halina Sromek przeciw
18 Jerzy Stachowicz przeciw
19 Magdalena Zagrodzka za
20 Janusz Zarzycki za
21 Grzegorz Żywica za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
9 1 11 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Sylwia Cierpica przeciw
2 Katarzyna Ciurzyńska za
3 Monika Chomiuk przeciw
4 Tomasz Czarnota przeciw
5 Tomasz Czubara wstrzymał się
6 Monika Duziak-Kowalska za
7 Ewa Głowacka za
8 Karol Grochot przeciw
9 Władysława Gruszczyńska przeciw
10 Mariusz Lindner za
11 Mateusz Maciejewski za
12 Paweł Malinowski za
13 Katarzyna Marks przeciw
14 Bartłomiej Miluch przeciw
15 Maria Pizzi przeciw
16 Marcin Sobierajski przeciw
17 Halina Sromek przeciw
18 Jerzy Stachowicz przeciw
19 Magdalena Zagrodzka za
20 Janusz Zarzycki za
21 Grzegorz Żywica za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
9 1 11 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Sylwia Cierpica przeciw
2 Katarzyna Ciurzyńska za
3 Monika Chomiuk przeciw
4 Tomasz Czarnota przeciw
5 Tomasz Czubara wstrzymał się
6 Monika Duziak-Kowalska za
7 Ewa Głowacka za
8 Karol Grochot przeciw
9 Władysława Gruszczyńska przeciw
10 Mariusz Lindner za
11 Mateusz Maciejewski za
12 Paweł Malinowski za
13 Katarzyna Marks przeciw
14 Bartłomiej Miluch przeciw
15 Maria Pizzi przeciw
16 Marcin Sobierajski przeciw
17 Halina Sromek przeciw
18 Jerzy Stachowicz przeciw
19 Magdalena Zagrodzka za
20 Janusz Zarzycki za
21 Grzegorz Żywica za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
9 1 11 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Sylwia Cierpica przeciw
2 Katarzyna Ciurzyńska za
3 Monika Chomiuk przeciw
4 Tomasz Czarnota przeciw
5 Tomasz Czubara wstrzymał się
6 Monika Duziak-Kowalska za
7 Ewa Głowacka za
8 Karol Grochot przeciw
9 Władysława Gruszczyńska przeciw
10 Mariusz Lindner za
11 Mateusz Maciejewski za
12 Paweł Malinowski za
13 Katarzyna Marks przeciw
14 Bartłomiej Miluch przeciw
15 Maria Pizzi przeciw
16 Marcin Sobierajski przeciw
17 Halina Sromek przeciw
18 Jerzy Stachowicz przeciw
19 Magdalena Zagrodzka za
20 Janusz Zarzycki za
21 Grzegorz Żywica za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
9 1 11 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Sylwia Cierpica przeciw
2 Katarzyna Ciurzyńska za
3 Monika Chomiuk przeciw
4 Tomasz Czarnota przeciw
5 Tomasz Czubara wstrzymał się
6 Monika Duziak-Kowalska za
7 Ewa Głowacka za
8 Karol Grochot przeciw
9 Władysława Gruszczyńska przeciw
10 Mariusz Lindner za
11 Mateusz Maciejewski za
12 Paweł Malinowski za
13 Katarzyna Marks przeciw
14 Bartłomiej Miluch przeciw
15 Maria Pizzi przeciw
16 Marcin Sobierajski przeciw
17 Halina Sromek przeciw
18 Jerzy Stachowicz przeciw
19 Magdalena Zagrodzka za
20 Janusz Zarzycki za
21 Grzegorz Żywica za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
9 1 11 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Sylwia Cierpica przeciw
2 Katarzyna Ciurzyńska za
3 Monika Chomiuk przeciw
4 Tomasz Czarnota przeciw
5 Tomasz Czubara wstrzymał się
6 Monika Duziak-Kowalska za
7 Ewa Głowacka za
8 Karol Grochot przeciw
9 Władysława Gruszczyńska przeciw
10 Mariusz Lindner za
11 Mateusz Maciejewski za
12 Paweł Malinowski za
13 Katarzyna Marks przeciw
14 Bartłomiej Miluch przeciw
15 Maria Pizzi przeciw
16 Marcin Sobierajski przeciw
17 Halina Sromek przeciw
18 Jerzy Stachowicz przeciw
19 Magdalena Zagrodzka za
20 Janusz Zarzycki za
21 Grzegorz Żywica za