Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Dobra

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIX sesja Rady Gminy Dobra ".

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
18 1 1 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
5 4 10 1 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Katarzyna Ciurzyńska przeciw
2 Monika Chomiuk wstrzymał się
3 Tomasz Czarnota za
4 Tomasz Czubara przeciw
5 Monika Duziak-Kowalska przeciw
6 Ewa Głowacka przeciw
7 Karol Grochot za
8 Władysława Gruszczyńska wstrzymał się
9 Mariusz Lindner przeciw
10 Mateusz Maciejewski przeciw
11 Paweł Malinowski przeciw
12 Katarzyna Marks za
13 Bartłomiej Miluch za
14 Maria Pizzi przeciw
15 Marcin Sobierajski wstrzymał się
16 Halina Sromek wstrzymał się
17 Jerzy Stachowicz za
18 Magdalena Zagrodzka przeciw
19 Janusz Zarzycki przeciw
20 Grzegorz Żywica nieoddany
21 Sylwia Cierpica nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
5 3 12 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Katarzyna Ciurzyńska przeciw
2 Monika Chomiuk wstrzymał się
3 Tomasz Czarnota za
4 Tomasz Czubara przeciw
5 Monika Duziak-Kowalska przeciw
6 Ewa Głowacka przeciw
7 Karol Grochot za
8 Władysława Gruszczyńska przeciw
9 Mariusz Lindner przeciw
10 Mateusz Maciejewski przeciw
11 Paweł Malinowski przeciw
12 Katarzyna Marks za
13 Bartłomiej Miluch za
14 Maria Pizzi przeciw
15 Marcin Sobierajski wstrzymał się
16 Halina Sromek wstrzymał się
17 Jerzy Stachowicz za
18 Magdalena Zagrodzka przeciw
19 Janusz Zarzycki przeciw
20 Grzegorz Żywica przeciw
21 Sylwia Cierpica nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
16 1 0 0 4
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
14 1 2 0 4
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
17 0 0 0 4
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
7 1 9 0 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Katarzyna Ciurzyńska przeciw
2 Monika Chomiuk za
3 Tomasz Czarnota za
4 Tomasz Czubara przeciw
5 Ewa Głowacka przeciw
6 Karol Grochot za
7 Władysława Gruszczyńska za
8 Mariusz Lindner przeciw
9 Mateusz Maciejewski przeciw
10 Paweł Malinowski przeciw
11 Katarzyna Marks przeciw
12 Bartłomiej Miluch za
13 Maria Pizzi za
14 Marcin Sobierajski za
15 Jerzy Stachowicz wstrzymał się
16 Janusz Zarzycki przeciw
17 Grzegorz Żywica przeciw
18 Sylwia Cierpica nieobecny
19 Monika Duziak-Kowalska nieobecny
20 Halina Sromek nieobecny
21 Magdalena Zagrodzka nieobecny