Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 0 9 1 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
16 1 4 0 0